Checklista inför designprojekt

Vår trädgårdsdesigntjänst utgår alltid från dina behov och önskemål. Innan vi kommer och besöker dig behöver vi få veta lite mer om dina tankar kring din trädgård. Svara så utförligt som möjligt på frågorna i denna checklista och skicka in dem tillsammans med bilder på ert hus och trädgård samt en skalenlig tomtkarta, så att vi kan förbereda oss inför vårt besök.

Fyll i formuläret nedan

Husdjur *

Vad vill ni att er trädgård ska innehålla?
Markera de funktioner och inslag som bäst speglar era behov och önskemål. Om ni saknar något i listan, använd rutan övrigt nedan.

Välj innehåll: *