Vår etableringsgaranti till dig som kund

För samtliga växtgrupper innebär vår garanti att du ska få en frisk och sortäkta planta. Vid eventuella sortfel gäller garantin i tre år.

Vi lämnar etableringsgaranti på vedartade växter som har planterats korrekt och erhållit lämplig skötsel i enlighet med våra planteringsråd. Perenner, sommarblommor, medelhavsväxter och krukväxter omfattas inte av etableringsgarantin. Om problem uppstår låter du växten stå kvar på växtplatsen och tar kontakt med oss. Vid godkänd reklamation krävs retur av plantan.

Garantin gäller inte då växterna

  • Skadats vid transport eller plantering
  • Planterats fel eller erhållit felaktig skötsel
  • Vattnats på felaktigt sätt
  • Angripits av vilt, skadedjur eller sjukdomar efter plantering
  • Drabbats av tjältorka eller andra vinterskador
  • Planterats i krukor eller andra planteringskärl
  • Är prisnedsatta vid köp

Vedartade växter inköpta under vår och sommar (1/3-30/9) kan reklameras senast 31/10 samma år.
Vedartade växter inköpta under hösten (1/10-31/12) kan reklameras senast 31/5 året därpå.

SPARA ALLTID KVITTOT – DET ÄR DIN GARANTISEDEL OCH KRÄVS FÖR GODKÄND REKLAMATION.
Vi erbjuder alltid kvitto, det är upp till dig att ta med dig det hem.